Където диамантите сбъдват мечтите си.
 

Условия за поръчка


Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.virtuosabg.com .

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.virtuosabg.com , декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които Виртуоза ООД, ЕИК: 130025042, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бистрица“ № 8 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.virtuosabg.com , наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.virtuosabg.com  ще бъде наричан за краткост КЛИЕНТ.

При зареждането на която и да е страница от адреса:  www.virtuosabg.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от ФИРМАТА, КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Права и отговорности на страните

Продуктите в онлайн магазина са ограничени само до посочените условия. Виртуоза ООД  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина:  www.virtuosabg.com

За да направите поръчка е необходимо да попълните задължителните полета в „регистрация“. Изберете модела, който Ви допада и се уверете, че няма  отметка „не е наличен“. Модели, които имат  такава отметка, са с по-дълъг срок на изработка и доставка . В този случай условията подлежат на допълнително договаряне между КЛИЕНТА и МАГАЗИНА. Моля, изпратете имейл - запитване или се свържете с нас. Модели, на които пише „цена при запитване“ също подлежат на допълнително уточняване на условията за поръчка.

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от онлайн магазина Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Данните, попълнени в раздел „Регистрация“ не се предоставят на трети лица, както и на неоторизирани организации.

Не се събират данни за банкови сметки и кредитни карти.

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

При допуснати технически грешки от страна на КЛИЕНТА в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на КЛИЕНТА. В случай на заплатени от страна на КЛИЕНТА суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови, като удържи от преведената сума транспортните разходи, застраховки и банкови такси.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Данни на картодържателите:

Плащанията с банкови карти се извършват посредством RAIFFEISENBANK BULGARIA, като банката отговаря за защитата на данните на картодържателите и за защитен обем на данните

Информация по чл. 52 от ЗЗП:

1. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящият онлайн магазин е Виртуоза ООД, ЕИК: 130025042, с адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. Бистрица № 8

2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

3. Цените на стоките са в Български левове и са изписани на страницата за представяне на съответния продукт . Цените са крайни и не включват допълнителни такси или комисионни, свързани с извършването на плащанията, както и други дължими данъци, такси и допълнителни разходи.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя се  начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

Отказ от поръчани продукти

КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е нарушена цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в МАГАЗИНА начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на КЛИЕНТА и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно до МАГАЗИНА.

Платената сума се възстановява на КЛИЕНТА  по кредитна или дебитна карта, според начина, по който е извършено плащането, в срок от 10 работни дни, с изключение на транспортните разходи при следните условия:

Възстановяването на сумата става само след обстоен експертен преглед от специалисти на ФИРМАТА, с цел установяване автентичността на изделието и вградените в него камъни. При несъответствие с издадения сертификат, изделието се задържа, възстановяването на преведената сума се прекратява, след което незабавно се уведомяват компетентните органи.

Несъответствия на стоките и рекламации

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНА заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 02/9867559 или електронна поща:  info@virtuosabg.com.  При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.virtuosabg.com . КЛИЕНТЪТ има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Съдебни спорове

Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, изпратено от Магазина до неговите Клиенти, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между КЛИЕНТ и МАГАЗИН, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

МАГАЗИНЪТ не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

Всякакви спорове, които могат да настъпят между КЛИЕНТА и МАГАЗИНА или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

Заключителни разпоредби

Магазинът не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

Магазинът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

Годежни пръстени, венчални халки и бижута с диаманти от Виртуоза

Създадена за да твори, ювелирна къща Виртуоза въплъщава в името си цялата същност и стремеж към съвършенство на нейните създатели.

Платежни средства
  НачалоМагазиниИсторияГодежни пръстени Брачни халки КолекцияБижута с перлиБижута от коралиМъжки бижутаНовиниКонтакти
  ТЪРСЕНЕ
Български English